पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति महासंघको विरोध